Not Logged in
SARL News Bulletin ArchiveHome

Bulletin by e-mail
Bulletin Archive


SUID-AFRIKAANSE RADIOLIGA NUUS SONDAG 12 JUNIE 2016

GoeiemŰre en welkom by die weeklikse nuusuitsending van die Suid-Afrikaanse Radioliga, gelees deur ........................................... (jou naam, roepsein en QTH)

Die Suid-Afrikaanse Radioliga saai elke Sondag om 08:15 Sentraal Afrika Tyd in Afrikaans en om 08:30 Sentraal Afrika Tyd in Engels landswyd 'n nuusbulletin uit op HF sowel as op verskeie BHF- en UHF-herhalers. Vir Echolink - luisteraars is daar 'n herleiding deur Johan, ZS6JPL. 'n Potgooi is ook beskikbaar op die Liga se webblad.

Hierdie oudio bulletin kan van die Liga se webblad by www.sarl.org.za afgelaai word. 'n Teks weergawe van hierdie en vorige bulletins kan ook daar verkry word en jy kan ook inteken om nuwe bulletins per e-pos te ontvang.

Ons begin hierdie bulletin met nuus van drie stil sleutels

Die sleutel van Josee Demaio, ZS1CJ, het onverwags maar rustig stil geword op 28 April. Ons betuig ons meegevoel aan Geno Demaio, ZS1GI.

Die sleutel van Raymond Worthing, ZS5BM, het op 5 Junie stil geword. Hy het in 1954 by die Suid-Afrikaanse Radioliga aangesluit en was ín lid vir die afgelope 62 jaar. Hy was 'n baie aktiewe lid in die Durban-tak en Klub, 'n ywerige tuis-bouer en het deel geneem aan alle amateurradio gebeure oor baie jare. Ons betuig ons meegevoel aan sy vrou Junie en sy kinders Aubrey, Ivan, Karen, Leanne en Janice.

Die sleutel van Dawid Petzer, ZS1PC, het op 7 Junie stil geword. Ons betuig ons meegevoel aan sy familie en vriende.

POUSE

In die nuus vandag,

DIE ZS6 HAMMIES NAELLOOP VANMIDDAG

SARL SLUIT AAN BY DIE WRC-19 DTPS WERKGROEP

en

RADIOFREKWENSIE VERBOD IN DIE KAROO OM QRM AAN SKA TE VERMY

Bly ingeskakel vir meer inligting oor hierdie en ander interessante nuus items.

** Die ZS6 Hammies Naelloop is vanmiddag tussen 14:00 en 15:00 UTC op die lug en is 'n prettige aktiwiteit om kontak tussen radioamateurs in ZS6 en radioamateurs in Suider-Afrikaanse lande met 'n klem op ZU stasies te bevorder. Die uitruiling is 'n RS-verslag en jou provinsiale afkorting. Alle stasies buite Suid-Afrika sal 'n RS-verslag en DX gee. Dit is 'n foon kompetisie op die 40 meter band - 7 063 tot 7 100 en 7 130 tot 7 200 kHz.

Telling vir ZS6 stasies - kontakte met stasies in ZS6 is 1 punt werd en kontakte met stasies in ander ZS roep gebiede of Suider-Afrikaanse lande is 2 punte werd. Telling vir alle ander stasies - kontakte met stasies in die ZS6 gebied of Suider-Afrikaanse lande is 2 punte werd en kontakte met stasies in eie roep gebied is 1 punt werd. Kontakte met enige ZU-stasie is 3 punte werd

Telling vir alle ZU stasies - kontak met die Hammies ARK, ZS6ZU, is 5 punte werd en kontakte tussen ZU stasies is 5 punte werd. Logstate in ADIF, Cabrillo of MS Excel-formaat en gemerk "jou roepsein Hammies," moet teen 19 Junie 2016 ingedien word per e-pos aan chairman@zs6zu.org.za. Sertifikate sal toegeken word aan die eerste, tweede en derde plekke asook aan die eerste, tweede en derde plekke vir ZU stasies.

** Op uitnodiging van die Departement van Telekommunikasie en Posdienste (DTPS), het die Suid-Afrikaanse Radioliga by die Nasionale Voorbereidende Werkgroep vir WRC-19 aan gesluit. Die eerste vergadering is gehou op 9 Junie 2016 in Pretoria. Die werkgroep het al die WRC-19 agendapunte bespreek. Die Liga sal deel wees van besprekings oor agendapunte 1.1 en 1.7.

Hans van de Groenendaal, ZS6AKV, sal die rapporteur wees vir agendapunt 1.1, wat die oorweging van 'n toekenning van die frekwensieband 50 tot 54 MHz tot die amateur diens in Streek 1 in ooreenstemming met WRC-15 Resolusie 658 dek. Resolusie 658 vra dat ITU-R die spektrum behoeftes in Streek 1 bestudeer vir die amateur diens in die frekwensieband 50 tot 54 MHz met inagneming van frekwensie deling tussen die amateur diens en die mobiele, vaste, radio opsporing en uitsaaidienste om beskerming van hierdie dienste te verseker.

Agenda item 1.7 dek die studie van die spektrum nodig vir telemetrie, opsporing en beheer in die ruimte operasionele diens vir nie-GSO satelliete met missies van korte duur en om die geskiktheid van bestaande toekennings aan die ruimte operasionele diens te evalueer en indien nodig om nuwe toekennings te oorweeg in ooreenstemming met WRC-15 Resolusie 659. Sommige nie-amateur satelliete gebruik frekwensies vir telemetrie, opsporing en beheer in die bande 144 tot 146 MHz en 435 tot 438 MHz wat aan die amateur- en amateur-satelliet diens toegeken is en dat sodanige gebruik nie in ooreenstemming met 1,56 en 1,57 van die radio-regulasies is nie.

Telemetrie, opsporing en beheer funksies vir satelliete moet normaalweg voorsien word binne die diens waarin die ruimte stasie bedryf word. Oor die algemeen gebeur dit nie. Hierdie satelliete val in die CubeSat reeks en is projekte wat deur opvoedkundige instellings bedryf word. OKOSA is benoem as die hoof groep vir Afrika om moontlike ander frekwensie bande te bestudeer. In resolusie 659, is die 2 m en 70 cm bands uitgesluit as moontlik teikens. Die Liga sal OKOSA ondersteun in die voorbereiding vir hierdie agendapunt.

** Twee meter baken nou operasionele in Kaapstad. Die Wes-Kaap Herhalerwerkgroep is bly om aan te kondig dat die ZS1TWO baken op 144,435 MHz gelykgolf nou aktief is uit die middestad van Kaapstad. Die baken is geleŽ op 'n hoŽ gebou in die middestad en saai 20 W in 'n vyf-element horisontale Yagi wat Noord-Noord-Oos wys. Dankie, aan Mike, ZS1TAF, en Ryan, ZS1AJ, vir die skenk en installering van die toerusting.

Verslae kan per e-pos aan zs1two@wcrwg.co.za gestuur word. Vir meer BHF en herhaler inligting in die Wes-Kaap, besoek www.wcrwg.co.za

** Die Spesiale Algemene Vergadering van die Suid-Afrikaanse Radioliga sal op Saterdag 30 Julie gehou word by die Nasionale Amateurradiosentrum te Radiokop. Die nodige inligting is beskikbaar op www.sarl.org.za. Die uitsluitlike doel van die vergadering is om te besluit oor die finansiŽle state soos deur die tesourier voorgelÍ moet word, om die voorgestelde begroting vir die boekjaar 2016/2017 goed te keur en om 'n nuwe Raad vir die Liga, bestaande uit die lede verkies deur elektroniese stem volgens reŽl 16.4 aan te stel. Registrasie van lede en gevolmagtigdes sal om 09:00 begin en die SAV om 10:00 begin. Die finansiŽle dokumente en 'n volmagvorm sal beskikbaar wees op www.sarl.org.za vanaf 30 Junie 2016

Nominasies vir die Raad van die Liga word uitgenooi. Die voorgeskrewe vorm moet gebruik word en met 'n amateur radio verwante CV ingedien word teen nie later as 25 Junie na secretary@sarl.org.za. Indien meer as 10 nominasies ontvang word, sal 'n elektroniese stemming gehou word wat op 30 Junie 2016 soos per ReŽl 16.4 begin. Die nominasievorm is op die SARL webwerf. Oorweeg dat asseblief om jou te laat nomineer as raadslid

Soos altyd, het die ampstermyne van helfte van die raadslede by die AJV verstryk. Alhoewel van die raadslede ingestem het tot die verlenging van hul termyne tot die SAV, het nie almal nie. Verder het sommige van die raadslede na die AJV bedank. Tans is daar vyf raadslede wat die SARL aan die gang hou. Hulle is Johann Marais, ZS1JM, Hans van de Groenendaal, ZS6AKV, Geoff Levey, ZS6C, Nico van Rensburg, ZS6QL, en Fritz Sutherland, ZS6SF. Fritz, ZS6SF, is die waarnemende Sekretaris en kan geskakel word op secretary@sarl.org.za

Die nuwe ledegelde is gelys op die Liga se web werf aangesien dit afsonderlik van die begroting deur die AJV goedgekeur is. Ledegeld fakture sal teen volgende week gepos word.

** Die tema vir die Julie-uitgawe van Radio ZS is 'die jeug.í Die redakteur versoek alle Jeug Klubs en diegene wat betrokke is met jong mense om foto's en artikels vir hierdie uitgawe in te stuur. Die sluitingsdatum vir materiaal is Dinsdag 21 Junie 2016 en kan na radiozs@sarl.org.za gestuur word.

Jy luister na 'n nuusbulletin van die Suid-Afrikaanse Radioliga gelees deur ..................................... (jou naam, roepsein)

** Die Wes-Kaap Herhalerwerkgroep (WCRWG), in samewerking met herhaler koŲrdineerders van die Oos-Kaap, sal begin met die her-ingebruikneming van die BHF herhaler netwerk wat in die Wes-Kaap begin en langs die suid kus na Port Elizabeth, Oos-Londen en verder beweeg. Op die oomblik is die herhalers in Brenton-on-Sea en Plettenbergbaai is nie-funksioneel nie. Daar is nie baie radio amateur gebruikers in hierdie gebiede wat die toerusting en herstelwerk wat nodig is kan handhaaf of borg.

Hamnet Wes-Kaap en die Port Elizabeth Amateurradiovereniging is reeds daartoe verbind met groot bydraes. Die WCRWG wil amateurs uit die res van die land wat vakansie in die Suid-Kaap hou of vakansie huise in die gebied het en wat dalk die herhaler stelsel gebruik terwyl hulle op vakansie is, nooi om 'n donasie te maak aan hierdie projek om 'n verdere R7 500 tot die herhalers heringebruikneming by te dra. Die bankbesonderhede is beskikbaar op die web tuiste van die WCRWG by www.wcrwg.co.za.

Enige grootte skenking sal dankbaar aanvaar en erken word en geoormerk vir die projek. Gebruik asseblief jou roepsein, gevolg deur die woord BRENTON in jou bankrekening oordrag en jou skenking sal dienooreenkomstig aan die projek toegeken word. Ons bedank jou by voorbaat.

Die Groep het ook voorwerpe van die ZS1SIX 50,080 MHz FSK baken en die ZS1TWO 144,435 MHz gelykgolf baken op APRS gepos en jy kan hulle en hul besonderhede sien in jou eie APRS sagteware of by www.aprs.fi. Op ons webblad, sal jy ook Google vorms vind vir ontvangs verslae van een van hierdie voorwerpe en jy word hartlik uitgenooi om jou verslae te stuur deur middel van. Dit web werf weer www.wcrwg.co.za.

** Is daar Padvinders en Voortrekkers wat 'n radio lisensie voor JOTA of CQ Hou Koers wil bekom, dan is hierdie die groot geleentheid! Ons bied 'n "Hammies Boot Camp" aan vanaf 17:00 op 30 Junie tot 15:00 op 3 Julie, waartydens ons die vereistes vir die Klas B-lisensie sal dek. Die klas B lisensie laat jongmense toe om hul eie roepsein te kry en ín stasie te bedryf sonder toesig op sekere bands.

Die kursus sal die volgende insluit - operasionele prosedures, regulasies, bou van antennas, die oprigting van 'n veldstasie, basiese elektronika en baie pret aktiwiteite. Ja, jy sal 'n geleentheid op 'n ware amateur radio te praat by die kamp, miskien selfs iemand in die buiteland!

Die koste van die kamp is R600 per persoon en sluit al die voedsel, opleiding materiaal en akkommodasie in. As jy weet van iemand wat dalk belangstel, laat hom of haar asseblief weet! Vir meer inligting, kontak Dave Higgs, ZS2DH, by om@zs2dh.co.za

** Die Square Kilometre Array of SKA, 'n internasionale wetenskap-projek in Suid-Afrika en AustraliŽ, sal die wÍreld se mees kragtige radioteleskoop wees sodra dit voltooi is, bestaande uit 3 000 skottels. Dit is die grootste wetenskaplike projek van die 21ste eeu, terwyl die Large Hadron Collider in Europa die grootste wetenskaplike projek van die 20ste eeu was.

Na voltooiing van die ontwerpfase van die SKA-teleskoop verlede jaar, het wetenskaplikes die grootte en vorm van die land wat nodig is om die terrein van radio frekwensie steurings te beskerm gekarteer. Oor 131 500 hektaar grond rondom die teleskoop se 176-skottel kern, wat 80 km van Carnarvon geleŽ is, moet vry van inmenging deur radiofrekwensies wees. As gevolg hiervan, kan radiofrekwensies in die spektrum 100 MHz tot 25,5 GHz verbied word oor 'n groot gedeelte van die Karoo.

'n Moontlike verbod van sekere radiofrekwensies in die Karoo as gevolg van die SKA projek kan sien dat vliegtuie die Johannesburg na Kaapstad roete via Port Elizabeth, die Atlantiese Oseaan of oor Upington sal moet volg. Enigiemand wat hierdie regulasies oortree kan 'n boete van tot 'n miljoen rand of selfs tronkstraf in die gesig staar. Vir meer inligting, sien die Staatskoerant gedateer 23 November 2015.

Lugvaart en veiligheidsdienste word uitgesluit van die SKA radiofrekwensie verbod. SKA SA projekdirekteur Rob Adam het gesÍ die Sterrekunde Bestuursowerheid binne die departement, het samesprekings met die BLO en ATNS met betrekking tot die saak. "Die netto resultaat van hierdie konsep regulasies is dat kommersiŽle lugverkeer nie geraak sal word. As 'n lae-vlak vlug direk oor die SKA vlieg, kan die sensitiewe SKA toerusting beskadig word, so ons sal voortgaan om betrokke te raak met die BLO om te verseker dat dit nie gebeur nie," hy het gesÍ.

** Op Saterdag 18 Junie 2016, vier die Highway Amateurradioklub sy 20ste verjaardag met 'n spesiale geleentheid by die New Germany Sportklub. Die klublede sal aktief op die lug wees met die klub roepsein ZS5HAM en hulle kyk uit om soveel kontakte met mede-amateurs op die dag te maak.

** Die Kaapstadse ARS (CTARC) sal sy 70ste bestaansjaar op 25 Junie by die Wild Fig-restaurant in Observatory vier. Daar sal 'n PowerPoint-aanbieding van die klub se geskiedenis wees tesame met 'n paar foto's geneem in die vroeŽ dae toe Kaapstad die hoofkwartier van die SARL was. Dit sal weer baie herinneringe aan lede, verlede en hede bring. Sitplekke is beperk. Vir meer inligting, kontak die sekretaresse, Anne, per e-pos zs1ct@ctarc.org.za

** Hannes Coetzee, ZS6BZP, berig dat die verwagte sonaktiwiteitsvlak laag gaan wees. Daar is slegs 'n enkele, stabiele sonvlek sigbaar. Tans is daar bykans geen kans vir ernstige sonfakkels nie.

Diegene wat hulle eie frekwensievoorspellings wil doen, kan 'n verwagte effektiewe sonvlektelling van ongeveer 24 vir die week gebruik. Amateurs kan goeie openinge op die 20 tot 15 m DX bande verwag. Besoek gerus die webtuiste spaceweather.sansa.org.za vir meer inligting.

Nou vir die dagboek van gebeure:

Vanmiddag 12 Junie Ė die ZS6 Hammies Naelloop
17 Junie - WÍreld QRP Dag
18 Junie - die Highway ARK se 20ste verjaarsdag
21 Junie Ė sluitingsdatum vir artikels vir die Julie Radio ZS
23 tot 27 Junie Ė die SARL Top Band QSO Geselligheid
25 Junie Ė die Kaapstad Amateurradiosentrum se 70ste verjaarsdag
30 Julie Ė die Spesiale Algemene Vergadering by die Nasionale Amateurradiosentrum

Om hierdie bulletin te beŽindig, 'n herhaling van ons belangrikste item in die nuus vanoggend.

Die ZS6 Hammies Naelloop is vanmiddag tussen 14:00 en 15:00 UTC op die lug en is 'n prettige aktiwiteit om kontak tussen radioamateurs in ZS6 en radioamateurs in Suider-Afrikaanse lande met 'n klem op ZU stasies te bevorder. Die uitruiling is 'n RS-verslag en jou provinsiale afkorting. Alle stasies buite Suid-Afrika sal 'n RS-verslag en DX gee. Dit is 'n foon wedstryd op die 40 meter band - 7 063 tot 7 100 en 7 130 tot 7 200 kHz.

** Die Suid-Afrikaanse Radioliga se nuusdiens nooi klubs en individue uit om nuusbrokkies van belang vir radio amateurs en kortgolf luisteraars in te dien. Plaas nuusberigte indien moontlik, in beide Engels en Afrikaans op die Suid-Afrikaanse Radioliga webtuiste onder die Ďnews inboxí skakel nie later as die Donderdag wat die bulletin datum voorafgaan nie.

Luister elke Sondagoggend om 10:00 sentraal Afrika tyd na "Amateur Radio Today". Daar is herleiding op 7 082 kHz laer syband, 7 205 en 17 660 kHz AM en verskeie herleidings op BHF en UHF frekwensies regoor Suid-Afrika. 'n Potgooi deur Dick, ZS6RO, is ook beskikbaar. 'n Heruitsending vind op Maandae om 18:30 sentraal Afrika tyd op 3 230 kHz plaas.

Ons ontvang graag jou sein rapporte, kommentaar en voorstelle, stuur 'n e-pos aan artoday@sarl.org.za. Sentech borg die uitsendings op die nie-amateur frekwensies.

Jy het geluister na 'n nuusuitsending van die Suid-Afrikaanse Radioliga, saamgestel deur Dennis Green, ZS4BS, geredigeer deur Johan de Bruyn, ZS6JHB, en gelees deur .......................................................

73 en 88, dankie dat jy geluister het.

/EX


Copyright © 1997- 2006  South African Radio League
Last modified: 14 April 2003